Reklamacje i zwroty

Reklamacja produktu

Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: ul. Dworska 5/2, 34-100 Radocza oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@olindo.pl.

W opisie reklamacji proszę podać jaką wadę posiada produkt i kiedy została zauważona, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Także dane kontaktowe oraz datę zamówienia celem szybszego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkujemy się do złożonej reklamacji.

Reklamowany produkt należy dostarczyć na adres: ul. Dworska 5/2, 34-100 Radocza lub inny adres, który wskaże Sprzedawca.

Odstąpienie od umowy

Zawierając umowę na odległość masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres ul. Dworska 5/2, 34-100 Radocza lub e-mailowo na adres sklep@olindo.pl.

 

Pełna informacja dotycząca złożenia reklamacji oraz odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce Regulamin.